biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Iwoniczu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Iwoniczu

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 roku poz. 121/ Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest  nieruchomość rolna w miejscowości IWONICZ.

1/ Działka Nr 21 o pow. 0.18 ha księga wieczysta Nr KS1K/00064385/1 – wartość działki  wynosi : 2688.00 zł/brutto/

 Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/172/2012 z dnia 29.10.2012 roku- stanowi grunt rolny.

 

ZASTRZEŻENIE:

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 pkt. 1 oraz pkt.  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do dnia 19 kwietnia 2018 roku.

 

 

                                                                                      Witold   Kocaj

                                                                             Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój