Strona głównabiuletynOgłoszenia różneLokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”

Informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz o możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do opracowanego dokumentu.

Dokument jest udostępniony do publicznego wglądu począwszy od dnia 03 kwietnia 2018 roku:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, w godz. pracy Urzędu, pokój nr 204;
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Iwonicz-Zdrój, www.iwonicz-zdroj.pl

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na Formularzu zgłaszania uwag (dokument w załączniku):

  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy lub wysłać na adres Urzędu Gminy, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój z dopiskiem „rewitalizacja” lub elektronicznie na adres bartlomiej.kucza@iwonicz-zdroj.pl

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 10 kwietnia 2018 roku. Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 13 43 502 12, w.142

Pliki do pobrania

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 – więcej

Formularz zgłaszania uwag – więcej