Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie nr 2: Przebudowa ciągu pieszego oraz źródła Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju”.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie nr 2: Przebudowa ciągu pieszego oraz źródła Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju”.

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe – inspektor – Bełkotka

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Zał. nr 2 – wykaz robót

Zał. nr 3 – wykaz osób

Zał. nr 4 – projekt umowy- inspektor nadzoru Bełkotka

Zał. nr 5 – dokumentacja -Zadanie nr 2 – Bełkotka

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELEKTROTECH Sp. z o.o., 38-524 Mymoń ul. Leśna 30
Data wpłynięcia oferty – 27.04.2018 r.
Cena oferty brutto – 7 700,00 zł.