biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o zatwierdzeniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o zatwierdzeniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art.24e ust.2  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz niektórych innych (Dz.U. z 2017r., poz.2180) ustaw

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 informuje, że zostały zatwierdzone nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

            Wielkość cen i stawek zawiera załącznik do niniejszego obwieszczenia.

S22BW-418051111360
S22BW-418051111361
S22BW-418051111380