Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania Tytuł projektu: „Poprawa jakości kształcenia” Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0014/17

Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania Tytuł projektu: „Poprawa jakości kształcenia” Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0014/17

Uchwała L.331.2018 ws. zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego