Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku

 Zarządzenie 46.2018 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert – sport

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

zgoda na przetwarzanie danych osobowych