biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości położonych w Iwoniczu przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości położonych w Iwoniczu przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2018 roku poz. 121, ze zmianami/ –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój   przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/172/2012 z dnia 29.10.2012 roku- stanowią grunty rolne.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI: 

Przedmiotem dzierżawy  są nieruchomości położone w IWONICZU  z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Nr działki

Pow.

Wysokość czynszu

4291 

0,39 ha

78,zł rocznie

4388 

0,35 ha

70,zł rocznie

4376 

0,35 ha

70,zł rocznie

4311/1 

0,48 ha

96,zł rocznie

2803/2 

0,23 ha

46,zł rocznie

4094

0,28 ha

56,zł rocznie

  

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój