biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2017 rok