Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu