Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie