biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2018 roku poz. 121, ze zmianami/ –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój   przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat – pod uprawy rolne.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/172/2012 z dnia 29.10.2012 roku- stanowią grunty rolne z wyłączeniem działki Nr 478/4 która zgodnie  z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem dzierżawy  są nieruchomości położone w IWONICZU  z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 

Nr działki

Pow.

Wysokość czynszu

12

 

0,51 ha

102,zł rocznie

845

 

0,60 ha

120,zł rocznie

478/4

 

0,20 ha

40,zł rocznie

1313

 

0,33 ha

66,zł rocznie

3090

3091

0,36 ha

0,24 ha

72,zł rocznie

48,zł rocznie

1626/1

0,33 ha

66,zł rocznie

 

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój