Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Lubatówce

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Lubatówce

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2018 roku poz. 121, ze zmianami/ –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój   przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat – pod uprawy rolne.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/172/2012 z dnia 29.10.2012 roku- stanowi grunt rolny.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

1/ Przedmiotem dzierżawy  jest działka Nr 11 o pow.0.30 ha która stanowi klasy gruntu: /RIVb- 0,21 ha, Lz-ŁV- 0.09 ha/-.z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

2 / Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00063985/0 – urządzona na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój.

3/ Do wydzierżawienia na okres trzech lat przeznaczona jest działka Nr 11 w miejscowości LUBATÓWKA na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Nr 84.2018 z dnia 13 września 2018 roku.

4/ Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2 zł za 1 ar powierzchni- rocznie.

 

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój