Strona głównabiuletynWyboryWybory samorządowe 2018Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów OKW

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów OKW

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Iwonicz-Zdrój obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
– Nr 1, w liczbie 1,
– Nr 2, w liczbie 2,
– Nr 3, w liczbie 1,
– Nr 4, w liczbie 2,
– Nr 5, w liczbie 2,
– Nr 6, w liczbie 2,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– Nr 1, w liczbie 1,
– Nr 2, w liczbie 2,
– Nr 3, w liczbie 1,
– Nr 5, w liczbie 3,
– Nr 6, w liczbie 1,
– Nr 7, w liczbie 1

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju pokój nr 206.

§ 3 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec