biuletynWybory i referendaWybory samorządowe 2018Zawiadomienie o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W Y B O R C O

sprawdź, czy zostałeś ujęty w spisie wyborców!

Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju

z a w i a d a m i a,

że spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju zarządzonych na dzień  21 października 2018 r.

będzie udostępniony do wglądu w dniach:

08 października 2018 r. w godz. od 700 do 1700

od 09 do 11 października 2018 r. w godz. od 700 do 1500

12 października 2018 r. w godz. od 700 do 1300

w budynku Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 pok. nr 102.

 

Mieszkańcy przebywający stale na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

                                                                  

       Witold Kocaj

                                                                                    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój