Strona głównabiuletynOświataII aktualizacja podstawowych kwot dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2018 rok