Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”.

Ogłoszenie nr 643357-N-2018 z dnia 2018-10-31

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie – BIP