biuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiKonsultacje społeczne projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2019” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iwonicz-Zdrój na 2019 rok”

Konsultacje społeczne projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2019” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iwonicz-Zdrój na 2019 rok”

ogloszenie

formularz – problemy alkoholowe

formularz – narkomania

projekt uchwała ws. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych

projekt uchwała ws. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

sprawozdanie z przebiegu konsultacji