Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług odśnieżania gród gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2019 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług odśnieżania gród gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2019 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

1.  Zapytanie ofertowe odśnieżanie 2019r.

2. załącznik nr 1-formularz ofertowy

3. Załacznk nr 2-wzór umowy

4. Zał. nr 3 -Specyf. tech. odś. dróg gminnych 2019r.

5. LUBATOWA zał. nr 4

6. LUBATÓWKA zał. nr 5