biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Ogłoszenie nr 652474-N-2018 z dnia 2018-11-23

Zamieszczenie ogłoszenia – obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

PLIKI DO POBRANIA:

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty -Odpady – Bip