Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoPrzebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową

Przebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową

Obwieszczeni wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycja celu publicznego dla inwestycji:

„Przebudowie linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową” na działkach:

w m. Lubatówka – 1775, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1844/1, 1852/1, 1852/2, 1843, 1854, 1856, 1857, 1855, 1869, 1871/1, 1871/4, 1878

w m. Iwonicz-Zdrój – 1329/24, 1329/28, 1357, 1329/72

S22BW-418113013330