Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

Ogłoszenie nr 660239-N-2018 z dnia 2018-12-11

Zamieszczenie ogłoszenia – obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

PLIKI DO POBRANIA:

Unieważnienie postępowania