Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019r. zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019r. zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej – specjalistyczne usługi opiekuńcze

otwarty konkurs ofert

informacja o konkursie GOPS