Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty