biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminyprzeprowadzenia inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.