biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 roku poz. 121/ Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest  nieruchomość rolna w miejscowości IWONICZ.

1/ Działka 2728 o pow. 0.12 ha stanowiąca własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.

Wartość działki  wynosi : 3062 zł trzy tysiące sześćdziesiąt dwa złote /brutto/

 Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz 1/2014 – część „A” zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII/322/2018 z dnia 18 maja 2018 roku – stanowi grunt rolny o symbolu 3.R.

 

ZASTRZEŻENIE:

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 pkt. 1 oraz pkt.  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do dnia 03 czerwca  2019 roku.