biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2018 roku poz. 121, ze zmianami/ –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój   przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat – pod uprawy rolne.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

1/ Przedmiotem dzierżawy  jest działka Nr 544 o pow. 2053 m2 która stanowi klasy gruntu: /Ps V- 996 m2, Lzr-PsV- 1057 m2/   z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

2 / Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7  – urządzona na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój.

3/ Do wydzierżawienia na okres trzech lat przeznaczona jest działka Nr 544 w miejscowości IWONICZ-ZDRÓJ na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Nr 21.2019 z dnia 04 marca 2019 roku..

4/ Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2 zł za 1 ar powierzchni- rocznie.

5/Czynsz płatny jest za każdy rok z  góry do dni 15 marca.

 

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój