biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty