biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe – „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na potoku Iwoniczanka w km 8+930 w m. Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w km 8+915 – 8+945 w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

Zapytanie ofertowe – „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na potoku Iwoniczanka w km 8+930 w m. Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w km 8+915 – 8+945 w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – umowa

Załącznik nr 4 – wykaz osób które będą wykonywały usługę

Załącznik nr 5 – operat wodnoprawny

Załącznik nr 6 – decyzja pozwolenia wodnoprawnego

 

Zawiadomienie o wyborze oferty