biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój