Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso