biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”