Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz- Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz- Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała XI.51.2019 ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych