Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2018