Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2018 rok