biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: 1. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 594/2 w km 0+000-0+150 w miejscowości Lubatówka 2. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 7617 w km 0+161-0+290 w miejscowości Lubatowa 3. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 41 w km 0+000-0+112 w miejscowości Lubatówka”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: 1. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 594/2 w km 0+000-0+150 w miejscowości Lubatówka 2. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 7617 w km 0+161-0+290 w miejscowości Lubatowa 3. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 41 w km 0+000-0+112 w miejscowości Lubatówka”

Zarządzenie nr 121.2019 ws. powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. odbudowa infrastruktury drogowej