biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Iwonicz-Zdrój,  2019.10.02

IR.6840.4.2018.IG

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) w związku z podjętą przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą Nr XIV/64/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Lubatowej:

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest nieruchomość rolna położona w miejscowości Lubatowa.

Działka Nr 6987 o pow. 0.1630 ha dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00062210/0 – na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Wartość działki  wynosi : 3300,00 zł (brutto) trzy tysiące trzysta złotych

 

Wymieniona powyżej działka zgodnie z zapisem obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalonego uchwałą nr XXIII/172/2012 z dnia 29 października 2012 roku – stanowi teren rolny – symbol R.

 

ZASTRZEŻENIE

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt.  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t. j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 2204)  składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do dnia 15 listopada 2019 roku.

 

                                                                                       Witold Kocaj

                                                                             Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój