Strona głównabiuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiPrzeprowadzenie konsultacji projektu…

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok”

Powiększ litery
Zmień kontrast