biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika