biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi