biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów