biuletynPrzetargi do 2020 r.Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych

Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych

OGŁOSZENIE NR 621828-N-2019 z dnia 2019-11-13