biuletynWykonanie budżetuSprawozdania za III kwartał 2019 r.