biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok