biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Powierzenie Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków