biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu”.

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu”.

Numer ogłoszenia: 509663-N-2020 z dnia 2020-02-06

Zamieszczenie ogłoszenia obowiązkowe

Zamówienie dotyczy zamówienia publicznego – roboty budowlane.

OTWARCIE OFERT:

WYBÓR OFERTY: