Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na działce nr 586 w m. Iwonicz”

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na działce nr 586 w m. Iwonicz”

Numer ogłoszenia: 512570-N-2020 z dnia 2020-02-14

Zamieszczenie ogłoszenia obowiązkowe.

Zamówienie dotyczy zamówienia publicznego – roboty budowlane.

OTWARCIE OFERT:

WYBÓR OFERTY: