biuletynWybory i referendaWybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r.Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych dotycząca zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o nowych możliwościach zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych zgłaszają kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

W związku jednak z ograniczeniem przyjmowania interesantów dopuszcza się zgłoszenia  kandydatów w formie skanu pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, wtedy oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W przypadku wybrania tego sposobu zgłoszenia dopuszczalne jest:

  1. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszających kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Ponadto nadal istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych poprzez zgłoszenie wniosków bezpośrednio w Urzędzie po uprzednim telefonicznym kontakcie pod numerem 785-026-700.

Telefon do udzielenia informacji w powyższej sprawie Anna Malik-Borowska 691-736-909.