Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości