biuletynInwestycje celu publicznegoObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatówka na dz. nr ewid. 706, 707

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatówka na dz. nr ewid. 706, 707