Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZasady przydzielania pracownikom…

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą